سوابق
نوع فعالیت
محل همکاری
سمت
تاریخ شروع
تاریخ پایان
عنوان درس یا فعالیت
همکاری 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
محقق (استادیار) 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
گروه تاریخ جامعة المصطفی (ص) مدرسه حجتیه 
عضو گروه تاریخ 
1382/03/06 
1385/12/28 
علمی پژوهشی واجرائی 
همکاری 
حوزه علمیه خواهران جامعه الزهراء (س)قم 
مدیر گروه تاریخ و همکاری در بخش پایان نامه ها  
1379/06/15 
1381/09/14 
علمی اجرائی 
همکاری 
مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی  
محقق 
 
 
علمی پژوهشی 
همکاری 
عضو هئیت مدیره انجمن تاریخ پژوهان 
معاونت پژوهش انجمن علمی تاریخ پژوهان  
1390/09/20 
ادامه دارد 
پژوهشی 
همکاری 
پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی 
عضوشورای علمی تاریخ اسلام دانشنامه قرآنشناسی 
1390/11/10 
ادامه دارد 
ارزیابی وحضوردرجلسات بررسی مقالات 
همکاری 
موسسه آموزش عالی علوم انسانی جامعه المصطفی 
عضوگروه تاریخ و جغرافیای جامعةالمصطفی 
1382/07/07 
1385/07/24 
تدوین برنامه درسی 
تدریس 
دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمسار  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مدرسه امام خمینی (ره) وابسته به مرکز جهانی  
مدرس 
 
 
تاريخ ائمه(ع) 
تدریس 
جامعة الزهراء(س) 
مدرس 
 
 
تاريخ خلفاء، سيره نبوي(ص) 
تدریس 
جامعة الزهراء (س) و مدرسه حجتيه(عج) 
مدرس 
 
 
تاريخ عباسيان 
تدریس 
جامعة الزهراء (س) و مدرسه حجتيه(عج) 
مدرس 
 
 
سيره نبوي(ص) 
تدریس 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه قم 
مدرس 
1392/01/17 
1392/10/25 
منابع و تاریخ نگاری در اسلام 
تدریس 
مؤسسه امام رضا علیه السلام 
مدرس 
1392/11/01 
ادامه دارد 
تاریخ نگاری تشیع 
تدریس 
دفتر تبلیغات  
مدرس 
 
 
----- 
تدریس 
مدرسه حجتیه 
مدرس 
 
 
-----