تحصیلات
مقطع
سال اخذ
رشته تحصیلی
مکان تحصیل
معدل
فوق لیسانس 
 
تاریخ اسلام 
پژوهشگاه حوزه و دانشگاه 
 
سطح 4