«بهره گیری از منابع شیعه درکتاب الصحیح من سیرة النبی الاعظم(ص)»
44 بازدید
محل نشر: پژوهشکده حوزه و دانشگاه سال 1380
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : گروهی
زبان : فارسی
باید در نگارش سیره و تاریخ اسلام افزون بر اطلاعات کافی حول آن موضوع، دانستن علوم دیگر وابسته به آن، ضروری است، زیرااختلاف و تنوع در گزارش های تاریخی سبب تایید یا رد یک نص تاریخی از آیات قرآن یا روایات می شود. با آگاهی بر دانش تفسیر، حدیث، نسب شناسی، ادبیات، جغرافیا و علوم دیگر می توان با ارزیابی گزارش های تاریخی نظر صحیحی ارائه داد. ازطرف دیگر برخی از محدثان وسیره نگاران بر اساس ذوق وسلیقه، تعصبات، فضای فرهنگی و سیاسی واجتماعی ایجاد شده، یا به درخواست حاکمان وقت، گزارش های خود را تنظیم کرده اند و همین سبب شده تا جعلیات وتحریف ها با بخشی از واقعیات همراه شود. از این روی باید محققان در جمع بندی نصوص تاریخی گذشتگان که بر حفظ آن همت داشته اند، آنها را مورد بررسی قرار دهند و نقاط ضعف و قوت را شناسایی کرده، تا بتوان صحیح آن را در اختیار آیندگان قرار دهند. علامه جعفرمرتضی با معیارهای علمی و بکار گیری عقل و با شاخصه های که بیان کرده، توانسته از میان انبوه گزارش های صحیح و غیر صحیح، صحت برخی از آنها را بدست آورد. علامه همان گونه که روایات در منابع اهل سنت را از جهت محتوی و سند بررسی کرده و به ساختگی بودن برخی از آنها اشاره دارد، گزارش های در منابع شیعه را مورد نقد قرار داده و برخی ازآنها را نپذیرفته است. در عین حال تاکید دارد طریق اهلبیت (ع) نسبت به دیگران به شرط صحت سند و دلالت، مطمئن ترین راه برای دستیابی به سیره صحیح رسول خدا (ص) است که مورد قبول همگان است.