علامه محمد حسین کاشف الغطا و مقتل نگاری او
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
وی فقهی آگاه ، زاهدی وارسته، مجاهد در برابر استعمارگران و اشغالگران صهونیست و منادی وحدت میان مسلمانان بود و با نوشته هاو مناظرات خود پاسخی قاطع، مستدل که مخالف را قانع می کرد. مقتل او (المجالس الحسینیه) مختصر اما روان، بلیغ، کوتاه ، و نسبت به برخی از منابع قابل استناد او، قابل نقد است. در «نبذة من السیاسة الحسینیه» به علت خروج امام حسین (ع) واهل بیتش پرداخته، و در کتاب «الفردوس الاعلی» در اینکه آیا دلیلی بر استحباب یا جواز سینه زنی برای عزاداری امام(ع) وجود دارد؟ یا جواز بر سر و صورت زدن برای این مصیبت بزرگ هست؟ پاسخ او برای سینه زنی، زنجیر زنی و مانند آن برحسب قواعد اولیه فقهی و اصولی، حرمت است، زیرا عمومات اولیه و قواعد فقهی آسیب رساندن به بدن و هلاکت انداختن خود، تخصیص بردار نیستند،حکم باقی است. از مسلمات شیعه 12 امامی است که حادثه عاشورا رخدادی عظیم است و حسین (ع) رحمت گسترده خداوند و باب نجات امت است، و شفاعتش پذیرفته، و در رحمتی است که بسته نمی شود. علامه گوید که این گونه اعمال و رفتارها اگر از روی مهر، محبت وعلاقه حسینی باشد که آتش گرفتن دل است برافروختگی شعله غم، برای مصیبتهای و مظلوم کربلاء باشد می توان حکم به جواز داد درصورتی که به دور از ریا و ظاهر سازی واغراض نفسانی باشد، زیرا این رفتار و اعمال موجب تقرب به خداوند است و از عبادات است مثل آنچه که از حضرت زینب (س) نقل شده که پیشانیش را به محمل زد تا اینکه خون جاری شد.[ استناد به کار حضرت زینب (س) را برخی از فقیهان استنباط جواز و استحباب قمه زنی از آن کرده اند. شاید به نظر می رسد که اگر ایشان و برخی از فقیهان برجسته الان زنده بودند و تبلیغات پیدا و پنهان دشمنان اسلام و تشیع که بر این کار(قمه زدن) خرده می گیرند و در تلویزیون و سایت ها برای انزجار مردم از مسلمانان به خصوص شیعیان نشان می دهند تا افکار مردم جهان را نسبت به شیعیان وارنه جلوه دهند، به حکم قواعد اولیه فقهی و اصولی جواز بر منع این کارمی دادند،تا از وهن مکتب تشیع جلوگیری کنند. از طرفی استناد به فعل حضرت زینب « مثل ما نقل ...» ، سند نقل قابل بررسی و تامل است.] علامه می فرماید نیکوکارترین کار و پاکیزه ترین نوع عزاداری، یاد سبط پیامبر (ص) را زنده نگه داشتن. و نوحه سرایی و گریه زاری کرد، و بر دشمنان و قاتلانش لعنت فرستاد.