سیره اهل بیت (ع) در آثار و اندیشه علامه کاشف الغطاء (مقاله برای گنگره بین اللملی کاشفالغطا در سال 1390نوشته شد)
39 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
شناخت سیره پیامبر اعظم (ص) واهلبیت (علیهم السلام) و تاریخ آنان می تواند راهگشای حیات معنویت برای بشریت باشد، زیرا آنان انسان های کامل الهی هستند که الگو و نمونه خوبی برای جامعه بشریند. با پیروی از سیره آنان می توانیم جرعه ای از این نیکی ها در اقیانوس بی کران را برداشت کنیم و دنیای و آخرت خود را تضمین نمایم. وی با نوشته های خود کوشید تا مبانی اسلام و سیره و تاریخ اهل بیت (ع) و شبهاتی که در باره آنان شده، پاسخ گوی باشد و پاسخ های مستدل او با تکیه بر آیات قرآن و تمسک به اهل بیت (ع) و با بهره گیری از عقلانیت و حریت که در مکتب شیعه نهفته، همراه می باشد. وی توانست با ادله محکم دشمنان را رسوا، و عقاید شیعه را بیان نماید، حتی وی با تمسک به احادیث رسول خدا(ص) پایه و بینان گذار شیعه را شخص شخیص پیامبراعظم (ص) دانسته است و توجه داده که لفظ شیعه را شخص آن حضرت بکار برده است. راهکارهای که می توان برای رشد وتعالی جامعه اسلامی و احیای ارزش های دینی، بالندگی و پویایی نسل جوان ارائه داد عبارتند از 1. بکار گیری فرمایش رسول خدا (ص) در جامعه اسلامی بر پایه پیروی از قرآن و عترت (اهل بیت) آن حضرت. 2. ائمه اطهار (ع) انواری الهیندکه ما می توانیم در پرتو آن از برکاتشان برخوردار باشیم به شرط عمل به دستورات آنان. 3. با پیروی از آنان باید در برابر ستمگران و جباران ایستادگی کرد و با تحمل سختی های امیدوار به آینده بود که ستمگران از بین می روند. 4. امامت استمرار رسالت نبوی است، تبعیت از امام معصوم (ع) در تمام ابعاد زندگی، تبعیت از پیامبر (ص) است.5 . تغییر فصول سال بهترین درس برای شناخت آفرینش و هستی است تا انسان را از خواب غفلت بیدار نماید و او را به اطاعت خدا وند، و شگر گذاری نعمت هایش فرا می خواند. 6. هر روزانسان عید است درصورتی که معصیت و نافرمانی پرودگارش را نکند. 7. حق و باطل قابل جمع نیستند همیشه معیارهای حق وباطل را بشناس تا به هنگام بروز وظهور فتنه ها سرگردان نباشی. 8. تاریخ آیینه عبرت و پندآموزی جهت تکامل انسان به قرب الهی است. 9. زهد آن است که با برخورداری از مواهب الهی دنیوی، وابسته و تعلق خاطر به آن نداشته باشی و هنگامی که از دستت رفت ناراحت وغمگین نشوی.