« تاریخ تشیع در شهرهای ایران» در کارگاه نقد اطلس شیعه
46 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ نشده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده نشست نقد و بررسی «کتاب اطلس شیعه» تالیف استاد رسول جعفریان در دانشگاه اصفهان 1390 با عنوان « تاریخ تشیع در شهرهای ایران» کتاب اطلس شیعه از گران سنگ ترین کتب شیعه است که نخستین تالیف در این زمینه است . این کتاب جایگاه والایی نزد جامعه علمی (حوزوی و دانشگاهی) برخوردار است و مولف توانسته نقش اساسی شیعیان را در ادوار مختلف تاریخی و جغرافیایی به خوبی به تصویر بکشد. در این نشست فصل سوم به اینجانب واگذار گردید تا مورد بررسی قرار گیرد. نکاتی به نظر می رسد که لازم است برای غنای کتاب به آن در چاپ های بعدی افزوده شود ذکر می گرد. *مؤلف محترم به برخی از شهرها پرداخته و به برخی از شهرها نپرداخته است، شاید به علت نبودن گزارش در باره آن شهر یا افراد باشد. درعین حال شایسته بود که در ابتدای بحث کتاب به آنها شاره می شد. 2. باید به شهر قم که پایگاه تشیع در جهان امروز است بیشتر پرداخته می شد وعناوینی به مطالب آن مثل توجه خاص به قم واهل آن از لسان ائمه اطهار علیهم السلام افزوده می شد. 3. در برخی از جاهای کتاب عنوان تشیع امامی در خراسان قرن سوم وچهارم یا تشیع در اهواز در قرن دوم و سوم آمده است وبه قرون دیگر اشاره نشده است.4. در برخی از جاها عناوین باهم هماهنگ نیست گاهی عام وگاهی خاص است مثلا در صفحه 172 و صفحه 180 مقایسه شود. 5. باید دولت ها در بخش دولت ها آوده شود یا عنوان آن تغییر یابد، مثل دولت شیعی ابودلف در کرج صفحه 198 یا درصفحه 201 نقشه شماره 81. مؤلف ازکتاب روضةالشهداء در کتاب فوق تمجید کرده است در حالی لازم بود تذکر می داد که کتاب مورد نقد قرارگرفته است و مطالب آن قابل تامل و بررسی است.