المغازی النبویه لابی محمد موسی بن عقبه (م 141ق)
40 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 00/0/0
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
موسی بن عقبه (م 141ق) ازسیره نگارانی است که درکنارابن اسحاق (م 150ق) در تدوین سیره نگاری نقش اساسی داشته، لکن کتاب مغازی او به مرور زمان (به دلایلی که چندان بر ما روشن نیست) از بین رفته است. قدمت کتاب او سبب شده تا سیره‌نگاران پس از او در کتاب‌های سیره و تاریخی از آن بهره ببرند. گزارش های او را می توان در منابع دیگر سیره، تاریخ، حدیث و غیره به دست آورد که بخش های بسیاری از آن را سیره نگاران پس از او مانند بیهقی، ابن سیدالناس، کلاعی، ابن کثیر و دیگران در تالیفات خود آورده اند. شهرت مغازی او به سبب تهیه فهرست بیعت کنندگان در عقبه، و مهاجران به حبشه و شرکت مجاهدان در جنگ ها به ویژه بدر و احد است و به همین جهت کتابش مورد اعتماد محدثان قرار گرفت و صحیح ترین کتاب در مغازی پیامبر(ص) به حساب آورده اند. هدف ازاین کار افزون بر احیای اثر و اضافه شدن منبع دیگر در ردیف منابع سیره برای پژوهش و تحقیق، به دست آوردن کاستی ها و اضافات درگزارش های سیره است که در مقایسه با منابع دیگرمی توان آن را به دست آورد. در این تحقیق به شرح حال او و خاندانش، اساتید و شاگردانش، روش او ،مقایسه با سیره ابن اسحاق، آرای محدثان بهاو ، مولفانی که گزارش هایی از کتاب مغازی او را در تالیفاتشان آورداند پرداخته شده است. در عین حال وی بسیاری از حقایق در باره اهل بیت (ع) به ویژه امیر المؤمنین علی (ع) در کنارپیامبر (ص) را نادیده گرفته و در کتابش نیاورده است قابل توجه است که برخی به گفته بروکلمان اعتماد کرده و کتاب «الدرر فی اختصار المغازی و السیر» ابن عبدالبر اندلسی را تلخیص کتاب مغازی موسی بن عقبه دانسته اند در حالی که این مطلب صحیح نبوده و کتاب «الدرر» از دیگران مانند ابن اسحاق هم گزارش آورده است. مجموعه گزارش های گردآوری شده را با عنوان « المغازی النبویة لابی محمد موسی بن عقبه (م141ق)» انتشارات ذوی القربی در سال 1382 اقدام به چاپ آن کرد و شرح حال موسی بن عقبه با عنوان « موسی بن عقبه (م 141ق) پیشگام در سیره نگاری» انتشارات نشاط در سال 1382 آن را چاپ کرد.