زنان اسوه- خدیجه (همسر گرامی رسول خداص)
32 بازدید
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390
تعداد جلد : 1
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
شماره چاپ : 1
زبان : فارسی
این کتاب به جایگاه و نقش حضرت -خدیجه پرداخته و ایشان را به عنوان الگویی برتر برای زنان مسلمان امروز جامعه اسلامی معرفی کرده است در این کتاب به اختصار به خاندان ، شخصیت وجایگاه ، ازدواج وفرزندان. حضرتخدیجهپیشاز بعثت، همراهی با رسول خدا ص، حضرت خدیجه وجریان زیدبن حارثه ، افتخارکردن به حضرت خدیجه، رحلت ایشان، پاد کردنپیامبر ص از خدیجهپس از رحلت، درس های زندگی از خدیجه س و کتاب شناسی حضرت خدیجه پرداخته شده است