ارتباط ائمه بنی الرضا علیهم السلام با شیعیان
37 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مدیریت حوزه علمیه قم _ معاونت آموزش
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : حجه الاسلام سفار
به راهنمایی دکتر لکزایی و مشاور دکتر بهروز لک و به داوری اینجانب انجام شد که اشکالاتی بر ان گرفته شد و قرار شدکه اصلاحات اعمال گردد