بررسی تاریخ نگاری محدث قمی (ه)
42 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مدیریت حوزه علمیه قم معاونت آموزش
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : رحمت الله بانشی
این پایان نامه در تاریخ 13/ 6/ 1392 در چهارشنبه ساعت 18 در دارالشفا برگزار شد راهنمایی آن آقای باقری بیدهندی به مشاوره نعمت اله صفری فروشانی برگزار شد البته استادمشاور در آن جلسه حضور نداشتند