سیره نبوی در قرآن
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: مدیریت حوزه علمیه قم_معاونتآموزش
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : زاهدی
این پایان نامه در اردبهشت سال 1392 بهراهنمایی حجةالاسلام و المسلمین آقای حسامی و مشاوره آقای دکتر آقا نوری در دار الشفا برگزار شد اشکالتی به آن گرفتهشد و قرار بر انجام اصلاح از طرف دانشجو