سیر تحولات مناظره نگاری و احتجاج نویسی تا قرن هفتم
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرک علمی
نام استاد/نام دانشجو : جلیل زادگان/در حال تدوین
قرار است در این پایان نامه به مناظره نویسی وانواع ان که به سبب پیدایش تنوع و ارای فرقه ای باب مناظرات میان دانشمندان در موضوعات مورد اختلافم فتوح شده است و عده ای به نگارش ان پرداخته اند مشاوره این پایان نامه حجهالاسلام و المسلیمین دکتر حسین حسینیان مقدم است.