اعتدال در سنت و سیره نبوی
33 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: مرکز مدیریت حوزه علمیه قم مدرک علمی
نام استاد/نام دانشجو : یوسف نجفی
قرار است در این پایان اعتدال در سیره و سنت نبوی موردبررسی قرار گیرد وکاربردآن در جامعه امروزی چگونه است. این پایان نامه به راهنمایی جناب آقای حجةالاسلام و المسلمین دکترحسین حسینیان مقدم بر عهده دارد