نقش قبیله غطفان در تحولات صدر اسلام
35 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: راهنما
دانشگاه: جامعة الزهراء(س)حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1386
در این پایان نامه به نقش قبایل غطفان وتیره های آن که در تحولات صدر اسلام پرداخته شد ه است و در مکه چه نقشی قبل و بعداز اسلام داشته اند خانم توکلی احتمالا