عملکرد سیاسی اجتماعی همسران یامبر (ص) پس از رحلت آن حضرت
45 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1385
نام استاد/نام دانشجو : محمد نعیم مبارز
در این پایان نامه به نقش مثبت و منفی همسران رسول خدا ص در جامعه آن عصر پرداخته شده است