عقد و پیمان در سیره پیامبر اعظم (ص)و امام علی (ع)
48 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1378
نام استاد/نام دانشجو : سید محمد سجادی
در این پایان نامه به عقد و پیمان در سیره رسول خدا ص و امیر مؤمنان پرداخته شده است . معیارها در عقدو پیمان چیست جایگاه آن در نزدملل و مسلمانان