سیره فرهنگی رسول خدا (ص)
44 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1384
نام استاد/نام دانشجو : سید اسحاق سجادی
نقش فرهنگ در آن عصر و سیره فرهنگی آن حضرت بامردم شبه جزیره چگونه بوده است و موارد دیگر تبین شده است