پیش گویی های پیامبر (ص)در آیینه تاریخ از بعثت تاپایان عصر امام حسین (ع)
41 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : امیر حیدر حجتی
پیشگویی هایی که رسول خدا (ص) وامامان در باره حوادث آیندهفرموده بودندوخط سیر هدایت وسعادت را بر مردم مشخص کرده بودند تبین شده است به نظر می رسد راهنمای آن را آقای رنجبر به عهده داشتند