نقش سیاسی و اجتماعی زنان در عصر نبوی
47 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: مشاور
دانشگاه: جامعة المصطفی العالمیه (حجتیه)
تاریخ دفاع: 1387
نام استاد/نام دانشجو : روح الله رحمانی
به نقش زنان در عصر نبوی ، بیعت آنان ، همراهی آنان در نبردها باحضرت، نقش آنان در صحنحه های مختلف