نقد و بررسی عاشورا نگاری در قرن 4 و 5
103 بازدید
مقطع: فوق لیسانس
نقش: داور
دانشگاه: جامعة الزهراء(س)حوزه علمیه قم
تاریخ دفاع: 1392
نام استاد/نام دانشجو : صغری فهیمی
این پایان نامه به راهنمای حجة الاسلام والمسلمین نواب و مشاوره خانم ناهید طیبی انجام شده است. اشکالات وارد شد که قرار شدانجام گیرد